Zobacz wizualizację
Wersja językowa polski english mapa strony
Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaAktualnościRUSZAMY Z PROJEKTEM – SZANSA DLA BEZROBOTNYCH I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIAMI
NEWS:

Aktualności

1355312065_adaptacja.JPG

RUSZAMY Z PROJEKTEM – SZANSA DLA BEZROBOTNYCH I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIAMI

dodano dnia: 2012-12-12 09:44:05
Konferencja prasowa w naszym Inkubatorze Technologicznym w dniu 11 grudnia br. oficjalnie zainaugurowała projekt „Adaptacja czy INNkubacja? – program wsparcia restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia”.

 

        Program będzie realizowany przez nasz  Inkubator w ramach partnerstwa z firmą INNpuls z Rzeszowa (lider projektu) i jest objęty Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.  Program jest  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

        Jak podkreślono na konferencji – program pojawia się w momencie trudnym dla wielu przedsiębiorstw i ich pracowników. Obok innych projektów realizowanych np. przez PUP w Stalowej Woli czy TARR S.A. może stanowić dla wielu osób szansę na przezwyciężenie zawodowego impasu poprzez przygotowanie się do własnej działalności gospodarczej, nie wykluczając jej wsparcia na start bezzwrotną dotacją do 40 tys. zł.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w województwie podkarpackim, zwolnionych na skutek trwających w przedsiębiorstwach regionu procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych, poprzez podjęcie przez nie nowej roli zawodowej – jako pracownika lub samozatrudnionego.  

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy:

·         60 mieszkańców (w rozumieniu KC) województwa podkarpackiego, którzy:

o    stracili zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (łącznie 15 osób);

o    są przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (łącznie 45 osób).

Priorytetowo traktowani  będą:

·         mieszkańcy powiatów z podregionu tarnobrzeskiego (m.in. obejmuje powiaty: stalowowolski i niżański), krośnieńskiego,

·         kobiety,

·         osoby powyżej 45 r.ż,

·         osoby z ponad 8-letnim stażem pracy u jednego pracodawcy,

·         osoby z wykształceniem średnim.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

·   nabycie nowych, poszukiwanych przez podkarpackich pracodawców kwalifikacji zawodowych w zakresie spawania metodą MIG/MAG, obsługi maszyn, rachunkowości i administracji – potwierdzonych certyfikatami – uczestnicy ŚCIEŻKI A,

·   nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i pozyskanie wsparcia umożliwiającego rozpoczęcie własnego biznesu – uczestnicy ŚCIEŻKI B,

·         podniesienie poziomu poczucia atrakcyjności zawodowej, samooceny i wiary we własne możliwości.

Uczestnikom zapewniamy:

·     zestaw działań mających na celu poprawę niekorzystnej sytuacji zawodowej, w której się znaleźli;

·      profesjonalną i wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, a także nowoczesne warunki kształcenia;

·     wsparcie materialne w postaci zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia oraz  poczęstunku w trakcie realizacji poszczególnych form wsparcia.

Nabór uczestników do projektu rozpocznie się 17.12.2012 r. Karty zgłoszeniowe dostępne będą za kilka dni w biurze projektu w Rzeszowie (INNpuls, ul. Hetmańska 40A), w naszym Inkubatorze Technologicznym , a także w wersji elektronicznej na stronie www.aci.innpuls.pl  (ruszy w najblizszych dniach!)

Szczegółowe informacje na wspomnianej stronie www.aci.innpuls.pl  , pod nr. tel. 17 77 88 270, wewn.23  (firma INNpuls w Rzeszowie) oraz 15 814 91 91 (pan Piotr Hasny – Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli).

                                                            ZAPRASZAMY!!!

P.S. Pierwszy etap realizacji projektu zakłada grupowe spotkania informacyjne w zakładach, których pracownicy  mogą być potencjalnie zainteresowani uczestnictwem w programie. W czwartek 20 grudnia takie spotkania dobędą się w zakładzie HSW Ciagarnia i w HSJ, w Stalowej Woli.

 

 

 

powrót